Van uitdagingen naar veranderingen

De redenen waarom klanten externe partijen inschakelen kunnen heel verschillend zijn. Uiteindelijk willen ze allemaal dat we in een of ander opzicht verandering creëren. Duurzame verandering. Veranderingen die hun helpen om beter om te gaan met de uitdagingen in hun omgeving. Of om de problemen op te lossen waar zij tegenaan lopen.

Wij geloven in geplande verandering. En dat een duidelijke aanpak nodig is om voorspelbare uitkomsten te realiseren. We hanteren een eigen raamwerk om ons te helpen bij dat proces.

Centraal binnen dit kader staat een duidelijk omschreven uitdaging of probleem. Als we geluk hebben is dit opgenomen in de briefing van de klant. Meestal moeten we echter dieper graven en het samen met de klant formuleren. Afhankelijk van de aard van de uitdaging en de reikwijdte van de opdracht selecteren we de meest geschikte benadering voor het project. Een intern project kan bijvoorbeeld andere stadia hebben dan een project met een dominant externe focus.

Op basis van deze uitdaging verzamelen wij relevante inzichten. Afhankelijk van het probleem zoeken we ze op micro-, meso- en macroniveau. Daarnaast moeten we ons bewust zijn van de politieke regels van de omgeving waarin we gaan werken. Welke normen en regels zijn relevant voor de activiteiten van onze klanten en definiëren daarmee ons speelveld.

Dit zijn bouwstenen die ons helpen om de meest effectieve middelen voor ons plan te selecteren. Bij voorkeur testen we deze van tevoren en passen het plan op basis van de resultaten aan. Maar pas bij uitvoering van het plan kunnen de gewenste veranderingen worden gerealiseerd. Daarom blijven we bij voorkeur in een regierol betrokken bij de uitvoering.