Pensioencommunicatie

By | 24 februari 2014

Wij hebben circa tien jaar ervaring met communicatie over pensioenen. Vlak voor de overgang van eindloon naar middelloon, werd Wim Krol door Pensioenfonds Architectenbureaus aangesteld als communicatie-adviseur van het bestuur. Deze loyale klant gelooft in de strategische inzet van communicatie en geeft ruimte bij de invulling daarvan. De regie van de communicatie ligt bij ons, de uitvoering wordt voor een belangrijk deel bij specialisten ondergebracht.

De communicatiestrategie beslaat telkens drie jaar en jaarlijks worden activiteitenplannen ontwikkeld. Elke twee jaar worden de effecten gemeten met een onderzoek naar de pensioenbeleving. Al jaren staan centraal in de middelenstrategie de website als complete informatiebron en e-mail als snelle verspreider van nieuws. Hij brengt geïnteresseerden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en stimuleert de discussie. De Pensioenkrant is het kleine magazine dat deelnemers, gepensioneerden en werkgevers per post ontvangen. Hij informeert, geeft toelichting en zet aan tot actie.

Populair Jaarverslag 2013Wij introduceerden bij dit pensioenfonds het populaire jaarverslag in digitale vorm. Waar mogelijk worden de belangrijkste ontwikkelingen daarin grafisch weergegeven. In 2012 gebruikten we voor het eerst video om de voorzitter een toelichting te laten geven op de financiële situatie en de mogelijke gevolgen, zoals een korting.

Op een speciale website voor de nieuwe pensioenregeling staan actualiteit en interactie centraal. Bloggers geven er hun persoonlijke mening over belangrijke kwesties.De vormgeving van de website maakt het makkelijk deze op tablet en smartphone te bezoeken. Op de website reageren bezoekers in grote aantallen op prikkelende stellingen en dilemma’s. In het verlengde hiervan vonden drie goed bezochte bijeenkomsten plaats over de veranderingen in de pensioenregeling.

De architectenbranche is zwaar getroffen door de economische crisis, waardoor het aantal actieve deelnemers sterk afneemt. Dit versterkt de continue focus op toegevoegde waarde, de combinatie van boodschappen en kosten van communicatieactiviteiten. De verdere overgang van papier naar digitaal is in dit kader onvermijdelijk.

Wij hebben door het werk met Pensioenfonds Architectenbureaus een schat een kennis en ervaring over pensioencommunicatie opgebouwd. Daarnaast beschouwen wij deze opdracht als een showcase voor ons motto: to lead create deliver.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over dit onderwerp.