Keerpunt in communicatie over pensioenen?

By | 20 mei 2015

Pensioen photoDe Wet Pensioencommunicatie is een feit. Unaniem heeft de Eerste Kamer hem aangenomen. Voor veel pensioenfondsen is er daarmee werk aan de winkel. Sommige lopen al op de eisen uit de nieuwe wet vooruit. Voor elk fonds biedt hij een ijkpunt. Waar staan we? Wordt het ook een keerpunt? Wat gaan we anders doen?

  • Zijn we evenwichtig in onze communicatie? Presenteren wij niet alleen de voordelen, maar ook de relevante nadelen? Doen wij dat ook als het om heikele kwesties gaat als toeslagen en beleggingen? Zijn we transparant over kosten?
  • Kan elke deelnemer makkelijk vinden wat deze nodig heeft? Bieden we álle informatie in duidelijk herkenbare lagen aan? Of beperken wij ons wat dat betreft tot de startbrief, omdat het daar voorgeschreven is?
  • Maken we de stap naar digitale communicatie, nadat zoveel branches dit al eerder gedaan hebben? Zetten we de Berichtenbox van de overheid daarvoor in? Doen we dat omdat het een goedkope manier is om aan de wet te voldoen? Of omdat het past binnen een strategie die het effect van de communicatie centraal stelt?
  • Gaan we de werkgever meer bij pensioenen betrekken? En doen we dat omdat het wettelijk moet? Of omdat deze een rol kan spelen in de voorlichting aan de medewerkers die wij als fonds niet kunnen vervullen?

De vernieuwing van de regeling is voor veel pensioenfondsen bijna voltooid. Daarmee komt er ruimte om over dit soort kwesties na te denken. Er is een reden minder om de pensioencommunicatie hoog op de agenda te zetten.

Dat laatste gebeurt in ieder geval wel tijdens het pensioensymposium van Pensioen Bestuur & Management. Dan reikt Merel van Vroomhoven van de AFM de jaarlijkse communicatieprijzen uit.

Ook ‘mijn’ pensioenfonds, Pensioenfonds Architectenbureaus, heeft ingeschreven. Wij zullen niet de enige zijn die de overgang naar de nieuwe pensioenregeling daarbij centraal stelden. Ik ben benieuwd of onze aanpak onderscheidend was. En wat wij kunnen leren van andere, grotere en kleinere fondsen.